domenica 5 agosto 2007

Raimondo Lullo

Obres Informació sobre les obres de Llull, tant autèntiques com apòcrifes, i sobre obres d'autors lul·listes o relacionats amb Ramon Llull.
Manuscrits Els manuscrits que contenen les obres de Llull o d'autors lul·listes, ordenats per ciutats i biblioteques.
Bibliografia Edicions de les obres de Llull o d'autors lul·listes i bibliografia sobre ell o el lul·lisme, tant llibres com articles de revistes.
Catàlegs i
inventaris
Catàlegs i inventaris d'obres lul·lianes elaborats des dels inicis del s. XIV fins avui.
Lul·listes Informació sobre autors lul·listes, copistes, possessors de manuscrits, editors, etc.
vai al sito:
http://orbita.bib.ub.es/llull/

Nessun commento: